Pressmeddelanden

  • 12 miljoner kronor till entreprenörskapsforskning

    Två projekt vid Jönköping International Business School (JIBS), Jönköping University, har beviljats närmare 12 miljoner kronor av Kampradstiftelsen för forskning som syftar till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, särskilt för en levande landsbygd.
  • Vardagliga upplevelser viktiga för släktforskning

    Släktforskning blir mer och mer populärt. En ny avhandling från Jönköping University utforskar svenska släktforskningsupplevelser och deras pedagogiska aspekter. Resultaten visar att vardagliga erfarenheter är lika viktiga som extraordinära och att känslomässiga platser spelar en stor roll.
  • Riktade hälsosamtal ur ett socioekonomiskt perspektiv

    En ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University undersöker riktade hälsosamtal och hur fysisk aktivitet och socioekonomi påverkar hälsan. Resultatet visar bland annat att det behövs mer kunskap om relationen mellan fysisk aktivitet och hälsa för olika socioekonomiska grupper.

Kontakt

Press

press@ju.se

Presstjänst

073- 910 17 53 

Jönköping University i sociala medier

Facebook

Twitter

Denna modul är inte konfigurerad än.

Vertikals – vår forskarblogg

Vertikals är Jönköping Universitys plattform för att göra forskningen mer synlig för en bred publik. Målet är att riva barriärerna mellan akademi och samhälle och ge möjlighet till en mer direkt dialog.