Nyhetsarkiv

  • Sommarlyssning från Vertikals


    Jönköping Universitys forskningsblogg Vertikals har spelat in fem avsnitt av podcasten Vertikala samtal med både JU-forskare och inbjudna gäster. Bland gästerna finns bland annat barnombudsmannen Elis...
  • Kraftsamling för ny tandläkarutbildning


    Planerna för att etablera en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University (JU) fortsätter att ta form. Idag råder det stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. Genom ett unikt utbildnin...
  • Ingrid Wadskog omförordnad som vd för JTH

    Ingrid Wadskog
    Ingrid Wadskog är sedan 2017 vd och akademisk ledare för Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Nu står det klart att hennes förordnande som vd förlängs i ytterligare fyra år.
  • E-sport i fokus


    E-sport (elektronisk sport) är ett fenomen som vuxit väldigt mycket de senaste åren och trots att det har funnits i årtionden så finns det relativt lite forskning om det. Ett nytt forskningsnätverk me...
  • Jönköping University beviljas medel från STINT


    Jönköping University beviljas strategiska medel från STINT för ett internationaliseringsprojekt som heter ”Towards inclusive internationalization: international understanding and intercultural compete...
  • Jönköping University satsar under krisen

    Gul byggnad med flaggor bakom
    Jönköping University startar ett helt nytt basår till hösten för de som vill börja högre studier eller som vill ta chansen att vidareutbilda sig. Basåret är bland annat inriktat mot att skaffa behörig...