Vetenskapsrådet väljer JU för stor konferens

Den 28-29 november håller Vetenskapsrådet (VR) sin konferens Resultatdialog 2023. Konferensen arrangeras av och hålls på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU). 16 avslutade projekt som har finansierats av VR kommer att redovisa sina resultat, även två spännande projekt som JU-forskare medverkar i, kommer presenteras.

Campus uppifrån

VR är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Resultatdialogen är en återkommande konferens där projekt som är finansierade av VR redovisar sina slutresultat. I år kommer 16 nyligen avslutade projekt att presentera sina resultat.

– Konferensen är ett utmärkt tillfälle att ta del av nya rön inom det utbildningsvetenskapliga fältet, att möta forskare, utbyta erfarenheter samt diskutera resultat med andra som är intresserade av utbildningsfrågor. Jag vill uppmana kollegor på hela JU att ta del av detta, säger Jesper Boesen, samverkanschef på HLK och projektledare för konferensen.

Gediget program

Konferensen inleds med att Eva Björck, professor på HLK, och Pernilla Nilsson, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap på VR, hälsar alla välkomna. Därefter informeras om vad som är aktuellt från Vetenskapsrådet av Pernilla Nilsson och Vibeke Grøver, ordförande för utbildningsvetenskapliga kommittén. Därefter består dagen av projektredovisningar.

Dag två inleds med fler projektredovisningar. Innan lunch stiger årets huvudtalare, Mikael Alexandersson, professor Emeritus vid Göteborgs Universitet, upp på scenen. Hans föreläsning ”Kärt barn har många namn” handlar om att det snart har gått 25 år sedan Lärarutbildningskommitén föreslog att ett nytt vetenskapsområde för lärarutbildning, pedagogisk yrkesverksamhet och lärande i arbetslivet – Utbildningsvetenskap – skulle inrättas. Hur gick det med en ”breddad forskningsbas”? Konferensen avslutas med reflektioner från dagarna och hålls av Pernilla Nilsson och Jesper Boesen.

Spännande JU-forskning

Eva Björck, professor i specialpedagogik på HLK och Lilly Augustine, forskningschef på HLK, kommer presentera ett Horizon Erasmus + projekt de medverkar i. Projektet, som heter I AM (inclusive assessment map), går ut på att skapa och testa en app som lärare kan använda för att fokusera snarare på delaktighetssituationer än på att kompensera för enskilda tillkortakommanden. Projektet är i sin slutfas där Eva Björck och Lilly Augustine är med och utvärderar effekten av projektet.

– Det är alltid en viss anspänning att presentera för nya grupper, och se hur det tas emot, vilka frågor man får och vilket intresse det utröner. Denna konferens är en av många kanaler ut vi använder, säger Lilly Augustine, forskningschef på HLK.

På konferensen kommer även Sangeeta Bagga-Gupta, professor i pedagogik på HLK, presentera VR-projektet PAL: Participation for All?. PAL fokuserar på utbildningsvägar för unga människor med olika förmågor och funktionsnedsättningar, inklusive deras situation i skolan och efter skolan. PAL syftar till att generera kunskap som kan bidra till att identifiera framgångsrika kriterier för övergångar till vuxenlivet för unga vuxna.

2023-11-06