Ministerbesök på Jönköping University

– Jönköping University bedriver mycket bra utbildning och forskning, och erbjuder studenterna mycket praktik med direkt koppling till arbetslivet. JU är en högskola som är bra på att hitta sina styrkor och att fokusera på sina profilområden, sa utbildningsminister Mats Persson när han besökte Jönköping University (JU) i veckan.

Från vänster: Salem Seifeddine, prorektor, Agneta Marell, rektor, Mats Persson, utbildningsminister, Jimmy Ekström, regionråd på Region Jönköpings län, och Lars Olof Mikaelsson, tjänsteman på Utbildningsdepartementet

Onsdagen den 15 november välkomnade JU Mats Persson, utbildningsminister, Maria Noleryd, politiskt sakkunnig, Lars Olof Mikaelsson, tjänsteman på Utbildningsdepartementet, och Jimmy Ekström, regionråd på Region Jönköpings län. Syftet med besöket var att visa upp JU:s verksamhet och samtala om utbildning och forskning. Under besöket fick de träffa JU:s ledning, och fick höra hur JU gör skillnad regionalt, nationellt och internationellt.

– Det är mycket glädjande att utbildningsminister Mats Persson valt att besöka oss på JU. Vi är glada och stolta att få visa vår verksamhet och diskutera vårt viktiga samhällsuppdrag. Vi fokuserade förmiddagen på att lyfta fram att JU är ett profilerat lärosäte med stor betydelse för kompetensförsörjning, såväl regionalt som nationellt, och med forskning på mycket hög internationell nivå. Vi hade givande samtal om våra styrkor och möjligheter, och om de utmaningar som sektorn står inför, sa Agneta Marell, rektor vid Jönköping University, efter besöket.

Stor samhällsrelevans

Dagen inleddes på Mariedal, där Agneta Marell presenterade JU, JU:s styrkor och position nationellt och internationellt. Hon argumenterade för att JU har stor samhällsrelevans, internationell spets och strategiska samarbeten som stärker svensk konkurrenskraft. Hon visade exempel på hur JU kan göra skillnad och att varje investerad krona i JU är en välinvesterad krona.

Lucia Naldi, vicerektor för forskning, visade att JU är ett lärosäte med excellent forskning i samverkan. Hon pratade bland annat om att JU:s vetenskapliga spets bygger på internationalisering och samverkan.

Ministerbesöket fortsatte på ortopedtekniska labbet på Hälsohögskolan (HHJ) där Eleonor Fransson, forskningschef och vice vd på HHJ, och Louise Bæk Larsen, biträdande avdelningschef, visade upp verksamheten och exempel på modern protesteknik. Förutom utbildning inom ortopedteknik lyftes även satsningarna på decentraliserad utbildning fram. Vikten av god kvalitet i klinisk träning och verksamhetsförlagd utbildning, samt samverkan med region och kommuner diskuterades också.

Samtal om både möjligheter och utmaningar

Efter besöket på Hälsohögskolan styrdes färden mot Högskolebiblioteket. Ulli Samuelsson, utbildningschef på Högskolan för lärande och kommunikation, berättade om verksamhetsförlagd utbildning och hur JU samverkar med regionala aktörer, och Maria Sederholm Granelund, avdelningschef på Internationella kontoret, berättade om JU:s internationella studentrekrytering och de möjligheter och utmaningar som finns, inte minst svårigheten för internationella studenter att få uppehållstillstånd i tid för sina studier. Ministern tyckte att det var viktiga frågor och förstår problemen som uppstår då internationella studenter har svårt att få uppehållstillstånd för att studera i Sverige.

– Vi lever i en global värld, där utbildning är en global marknad, därför är det viktigt att vara ett internationellt lärosäte. Människor väljer att komma till Sverige och Jönköping just därför att det bedrivs bra undervisning här och det är en jättemöjlighet för Sverige, sa Mats Persson under besöket.

Ingrid Olsson, vice ordförande för Studentkåren, gav en inblick i hur verksamheten fungerar, med särskilt fokus på internationella studenter. Hon lyfte också försörjningskravet som har höjts och hur kårverksamheten påverkas av det.

Efter en fullspäckad förmiddag med intressanta samtal och frågeställningar sammanfattade prorektor Salem Seifeddine temat för dagen: JU är ett lärosäte som gör skillnad. Även ett mindre lärosäte kan vara stort. JU är en profilerad högskola som skapar värde och med vår höga kvalitet på utbildning och forskning attraherar och samverkar vi både regionalt, nationellt och internationellt.

”Riktigt bra på det man håller på med”

Utbildningsministern visade stort engagemang för verksamheten och bidrog till många givande samtal.

– Besöket på JU har varit mycket trevligt och givande! Jag ser ett profilerat lärosäte med mycket bra utbildning och forskning med nationell och internationell samverkan och som är en viktig kompetensförsörjare i regionen. JU är en högskola som fokuserar på det man är bra på – och är dessutom riktigt bra på det man håller på med, sa Mats Persson.

– Det har varit en bra förmiddag med flera bra och framtidsorienterade samtal, inte minst lyftes frågan om fördelar med att JU blir ett universitet. En universitetsstatus skulle t.ex. ge JU ett förstärkt forskningsanslag, sa Agneta Marell, som var mycket nöjd med besöket.

2023-11-17