Omställningskraft för hållbarhet i SMEs

Börjar: Höstterminen 2021

*Lifelong learning course: Sustainability for SME practitioners

Affisch med texten Omställningskraft för hållbarhet i SME

Ansök till Omställningskraft för hållbarhet i små och medelstora företag idag!

Kursen syftar till att ge dig den förståelse och de färdigheter som behövs för att kunna anpassa din organisation för att möta de hållbarhetsutmaningar som finns. Genom inspirerande input och praktiska workshops fyller du din verktygslåda med de kunskaper och verktyg som krävs för att genomföra långsiktiga förändringar och för att driva din organisations hållbarhetsarbete framåt. Aktivt deltagande i de olika modulerna ger dig möjlighet att bli certifierad hållbarhetsledare samt chansen att bli certifierad Carbon Literate genom Carbon Literacy Project. Som deltagare i kursen har du också möjlighet att ansöka om konsultationsstöd genom Region Jönköping.

Kursinformation

Kursen omfattar 3 högskolepoäng och bygger på 10 moduler som tillsammans bildar en praktisk och relevant certifikatkurs.
• Modul 1: Varför är hållbarhet viktigt? Var står vi på vägen mot en hållbar framtid och hur kan din organisation bidra till ett hälsosamt livssystem.
• Modul 2: Att göra affärer i en föränderlig värld. Denna modul introducerar FN:s hållbara utvecklingsmål och deras logik, vektormodellen och dess komponenter och hur det kan användas i din organisation.
• Modul 3: Mot en hållbar affärsmodell. Bygg din verktygslåda för att stödja din organisations resa mot ökad hållbarhet.
• Modul 4: Utforska hållbar innovation Utveckla innovativa idéer för en hållbar
produkt eller tjänst som kan läggas till portföljen för din organisation. Denna
modul hålls i samarbete med Science Park Jönköping.
• Modul 5: Bli en del av Sveriges cirkulära ekonomi. Identifiera möjligheter att anpassa er affärsmodell till förbättrad cirkularitet.
• Modul 6: Mot en hållbar värdekedja. Identifiera möjligheter och utmaningar i din värdekedja som påverkar hållbarhetsarbetet och hur man kan förbättra detta. Lär dig också mer om vad som karaktäriserar hållbart inköp och upphandling i Sverige.
• Modul 7: Hållbart berättande. Kommunikation och berättande kan främja
förändringar mot hållbarhet inom din organisation och stärka dess externa rykte.
• Modul 8: Nya perspektiv på social integration. Med hjälp av inspirerande exempel på andra svenska och internationella organisationer kommer du som deltagare att identifiera möjligheter att förbättra den sociala integrationen i sin organisation.
• Modul 9: Hållbarhetsrapportering. Genom att arbeta med svenska
rapporteringsregler kommer den här modulen att hjälpa dig att förstå de
viktigaste fördelarna med hållbarhetsrapportering, identifiera utmaningarna ihållbarhetsrapportering och hur de kan övervinnas.
• Modul 10: Fördjupad kunskap om koldioxidutsläpp. Bli 'koldioxidkunnig' genom att bli medveten om koldioxidutsläpp och effekterna av vardagliga aktiviteter. Modulen syftar till att stärka förmågan och motivationen att minska utsläppen på individuell, samhällelig och organisatorisk basis. Deltagare som genomför denna modul och relaterade övningar med godkänt resultat får ytterligare certifikat utfärdat av det brittiska baserade Carbon Literacy Project. Utbildning i denna modul kan genomföras på engelska.


*Efter godkänt resultat i 6 eller fler moduler och anslutna uppdrag kan du tilldelas ett certifikat som hållbarhetsledare genom Jönköping International Business School.

Kursdatum
Kursen ges från augusti 2021 till januari 2022.
Kursstart 25 augusti. Modulerna hålls varannan onsdag eftermiddag kl. 13-17.

Läs mer om kursen

Är du intresserad av att delta i en eller flera av modulerna men kan inte registrera dig för hela kursen? Inga problem! Kontakta kursansvarig Philippa Berglund för mer informationen om hur du kan vara med.

Omställningskraft för hållbarhet i SMEs anordnas i samarbete mellan Media, Management and Transformation Center och Region Jönköping. Kursen samfinansieras av Jönköping International Business School och Region Jönköping.

Content updated