E-böcker – eller elektroniska böcker – är digitala böcker som går att läsa exempelvis i en dator, mobiltelefon eller på en surfplatta.

Du som är student eller anställd vid högskolan har genom biblioteket tillgång till en stor mängd e-böcker i olika ämnen, framför allt fackböcker på engelska. E‑böckerna är tillgängliga i databaser och går att läsa både på högskolan och utanför campus via JU-konto.

Hur läser jag e-böcker?

För att läsa e-böckerna räcker det oftast med en webbläsare. De e-böcker du har tillgång till kan du enkelt hitta genom att använda bibliotekets söktjänst Primo och följa länken till fulltexten.

E-böckerna kan oftast läsas direkt i webbläsaren och i vissa fall kan de laddas ner antingen som PDF- eller EPUB-format.

PDF går oftast att öppna direkt i webbläsaren eller i ett program som Adobe Reader.

Windows, Mac OS och Linux

Läs EPUB med till exempel programmet Thorium Reader som du installerar på din dator.


iOS (iPhone och iPad)

Läs EPUB med apparna Apple Books eller till exempel Google Play Books (för iOS).


Android

Läs EPUB med apparna Google Play Books eller till exempel Lithium: EPUB Reader.

Går det att skriva ut?

Du kan skriva ut valda delar av en e-bok. Oftast går det inte att skriva ut hela boken utan det finns begränsningar för hur många sidor av en e-bok som kan skrivas ut på papper. Tänk på att du enligt upphovsrättslagen inte får skriva ut en hel bok, utan bara delar av den.

Hur hittar jag böcker i mitt ämne?

Om du vill ha tips på hur du hittar e-böcker inom just ditt ämne kan du ofta få information i någon av bibliotekets ämnesguider. Det går också att söka direkt i någon av de databaser som innehåller e-böcker. Tänk då på att du även kan stöta på material som inte ingår i bibliotekets utbud och som du därför inte kommer åt.

E-boksdatabaser

Mer information om funktioner samt möjlighet att skriva ut och ladda ner från våra olika databaser med e-böcker hittar du här: